• تهران، جنت آباد جنوبی، نبش میدان چهارباغ، ساختمان سبز، واحد 37

یک باور غلط در خصوص مقاومت رنگ

توضیح درباره یک باور غلط در خصوص اینکه رنگ پرایمر اتیل سیلیکات مقاومتش نسبت به رنگ پرایمر زینک ریچ اپوکسی بهتر است:

اگر مبحث مقاومت حرارتی را کنار بگذاریم چون مقاومت رنگ زینک ریچ تا ۱۸۰ درجه هست و مقاومت رنگ اتیل سیلیکات تا ۴۰۰ درجه. بنده با سوابق ۱۸ ساله در پروژه های مختلف این موضوع را همیشه مطرح و ثابت نموده ام که غیر از در نظرنگرفتن جایی که درجه حرارت مطرح هست اولویت در استفاده از ۲ پرایمر اشاره شده با پرایمر زینک ریچ اپوکسی با درصد پودروی ۸۶ درصد می‌باشد چرا؟ به چند دلیل: یکی اینکه در رنگ اتیل سیلیکات اگر به ضخامت تعیین شده نرسیم عملا دیگر نمی‌توانیم پاشش رنگ داشته باشیم و پیمانکار اجرایی رنگ تقلب مینماید و مثلا فرض کنیم استاندارد اجرای رنگ اتیل سیلیکات ۷۵ میکرون می‌باشد و رنگ میانه ۱۰۰ میکرون و پلی اورتان ۵۰ میکرون. پیمانکار رنگ اتیل سیلیکات را اجرا مینماید و به ضخامت ۷۵ میکرون نمیرسد بنا بعلت مختلف مثلا به ضخامت ۵۰ میکرون می‌رسد در مرحله بعد که رنگ میانه را اجرا میکند این کسری ۲۵میکرون را روی رنگ میانه جبران میکند و بجای ۱۰۰ میکرون ۱۲۵ میکرون رنگ اجرا میکند و بازرس محترم که میخواهد رنگ را تحویل بگیرد موقعی که الکومتر( ضخامت سنج ) میگزارد مجموع ۳ لایه اجرا شده را می‌گیرد بیخبر از همه جا بدین شکل مقاومت رنگ ضعیفتر خواهد بود.  ولی اگر پرایمر زینک ریچ اجرا گردد اگر مجری رنگ به ضخامت از پیش تعیین شده نرسد عملا مجددا میتواند پاشش رنگ زینک ریچ اپوکسی را داشته باشد و به ضخامت تعیین شده برسد. نکته بعدی که رنگ زینک ریچ را نسبت به اتیل سیلیکات اولویت و ارجحیت می‌بخشد آن است که اجرای رنگ زینک ریچ ۸۶ درصد پودروی و خشک شوندگی آن نسبت به رنگ اتیل سیلیکات بسیار راحتتر است. برای خشک شوندگی رنگ اتیل سیلیکات باید رطوبت موجود باشد و اگر رطوبت وجود نداشته باشد عملا باید رطوبت مصنوعی ایجاد نمود با یک شلنگ آب که عملا در جایی که هنوز ساخته نشده فراهم آوردن این امکان سخت هست. نکته بعدی مقرون به صرفه تر بودن رنگ زینک ریچ در مقایسه با اتیل سیلیکات هست که در رنگ اتیل سیلیکات تینر استفاده نمیشود ولی در زینک ریچ ۲۰درصد تینر استفاده میشود ، قیمت تینر یک چهارم رنگ است موقعی که در رنگ تینر استفاده شود مقدار موجودی رنگ با هزینه بسیار کم افزایش پیدا می‌کند. به امید آنروز که این باور غلط در مقایسه این دو لایه پرایمر منطقی و حساب شده باشد.