• تهران، جنت آباد جنوبی، نبش میدان چهارباغ، ساختمان سبز، واحد 37

رنگ آمیزی مواردی که درجه حرارت بالای ۲۰۰ درجه میباشد

سیستم رنگ آمیزی برای مواردی که دارای درجه حرارت بالای ۲۰۰ درجه میباشند:

در مواردی که بحث درجه حرارت سازه مطرح می‌باشد در اینصورت دیگر نمی توان از پرایمر زینک ریچ اپوکسی استفاده کرد زیرا مقاومت حرارتی رنگهای اپوکسی نهایتا تا ۱۵۰ الی ۱۷۰ درجه میباشند و اگر درجه حرارت بالاتر از این مقدار باشد دیگر نمیتوان برای رنگ آمیزی سطح سازه از لایه پرایمر اپوکسی زینک ریچ بعنوان لایه اول استفاده کرد زیرا رنگ دچار سوختگی خواهد شد و رنگ پرایمر اتیل سیلیکات شرکت سرورنگ  بعنوان لایه پرایمر یا همان لایه اول میبایست استفاده گردد و این رنگ هم ۲ جزئی بوده و جز اول آن شامل پودروی و جز دوم آن هاردنر اتیل سیلیکات می‌باشد که با اضافه کردن هاردنر به پودروی و میکس حدود ۵ تا ۷ دقیقه با میکسر برقی رنگ اتیل سیلیکات آماده رنگ آمیزی می‌باشد ، لازم به توضیح است در رنگ اتیل سیلیکات به هیچ عنوان نمی‌بایست از تینر استفاده شود ، ضخامت اعمال رنگ پرایمر اتیل سیلیکات نیز همانند پرایمر زینک ریچ اپوکسی ۷۵ میکرون می‌باشد در اینجا لازم است توضیحی کوتاه در خصوص اختلاف موجود بین پرایمر زینک ریچ اپوکسی و پرایمر اتیل سیلیکات شرکت سرورنگ ارایه گردد اختلاف و وجه تمایز اولی که عنوان شد بحث درجه حرارت بود که اگر درجه حرارت سازه بالای ۲۰۰ باشد به جای زینک ریچ میبایست از اتیل سیلیکات استفاده شود . وجه تمایز بعدی این ۲ پرایمر در نحوه اعمال است ، اگر رنگ زینک ریچ اپوکسی موقعی که در مرحله رنگ آمیزی هستیم و ضخامت فیلم تر تعیین شده باشد مثلاً ۱۰۰ میکرون و ما رنگ را مثلا ۸۰ میکرون اجرا کرده باشیم ، ما مجاز به پاشش مجدد رنگ زینک ریچ هستیم تا به ضخامت ۱۰۰ میکرون برسیم لیکن در خصوص رنگ اتیل سیلیکات موقعی که همین اتفاق بیفتد به هیچ عنوان نمی‌توانیم مجددا اعمال رنگ اتیل سیلیکات را داشته باشیم و میبایست یا به همان ضخامت بسنده کرده و یا در غیر اینصورت میبایست سازه رنگ شده ری بلاست گشته و مجددا رنگ آمیزی گردد تا به ضخامت تعریف شده برسیم( منظور از ری بلاست، تراشیدن و از بین بردن سطح رنگ شده می‌باشد) . پس با توضیحات بالا پس از اعمال رنگ پرایمر اتیل سیلیکات با ضخامت فیلم خشک ۷۵ میکرون ( منظور از فیلم خشک یا فیلم تر این است که سطحی که هنگام رنگ آمیزی اجرا میگردد فیلم تر هست و وقتی که رنگ خشک می‌شود به آن فیلم خشک میگویند و ضخامت فیلم خشک از فیلم تر کمتر است زیرا حلالهای رنگ مقداری تبخیر میشوند بعد از رنگ آمیزی. پس از اعمال رنگ اتیل سیلیکات با فاصله حداقل و حداکثر ۲ و ۷ روز میبایست رنگ سیلیکونی با ضخامت فیلم خشک ۲۵ میکرون طی ۲ مرحله با فاصله ۱ روز از هم اجرا گردد ، یعنی ابتدا پرایمر اتیل سیلیکات و سپس یک لایه ۲۵ میکرونی رنگ سیلیکونی و مجددا با فاصله یک روز یک لایه ۲۵ میکرونی رنگ سیلیکونی اجرا گردد مجموع ضخامت استاندارد ۱۲۵ میکرون خواهد بود . لازم به توضیح است رنگهای سیلیکونی شرکت سرورنگ تک جزئی بوده و فاقد هاردنر می‌باشد و طریقه محیا کردن آن نیز جهت اجرا بدین صورت است که درب حلب رنگ را باز کرده و حدود ۵ دقیقه رنگ را میکس می‌نماییم و با اضافه کردن ۱۵درصد مقدار وزنی ، تینر سیلیکونی و میکس مجدد رنگ آماده اجرا خواهد بود. مقاومت حرارتی رنگهای سیلیکونی از ۲۰۰ تا ۶۰۰ درجه می‌باشد . یعنی بدین شکل که مقاومت یک نوع رنگ سیلیکونی فقط تا ۲۰۰ درجه می‌باشد. مقاومت یکنوع دیگر رنگ سیلیکونی تا ۴۰۰ درجه می‌باشد. و مقاومت یک رنگ سیلیکونی دیگر تا ۶۰۰ درجه می‌باشد. با توضیحات ارائه شده این سیستم رنگ آمیزی درمواردی استفاده میگردد که بحث درجه حرارت مطرح باشد.