• تهران، جنت آباد جنوبی، نبش میدان چهارباغ، ساختمان سبز، واحد 37

انتخاب فام یا شید یا رال رنگهای سیلیکونی

ارائه آگاهی به مشتریان محترم شرکت سرورنگ در خصوص انتخاب فام یا شید یا رال رنگهای سیلیکونی یا همان رنگهای نسوز:

همانگونه که میدانیم منظور از رال ,فام،شید همگی بیانگر چه رنگی بودن رنگ هست مثلا آبی ، سبز، قرمز و حال که کمی جلوتر می‌رویم رنگها یا فامها یا رالها یا شید ها کمی تخصصی تر میگردند و همگی آنها در یک دفترچه رال نگهداری میگردند مثلا رنگهای سبز با کد ۶ شروع میگردند یا آبی با کد ۵ ووو... و عدد رال ۴ رقمی می‌باشد. در برخی از موارد دیده میشود که مشتری محترمی بعلت ارائه اطلاعات غلط یک شرکت رنگساز تقاضای تولید و ارسال رنگ سیلیکونی با فامی بغیر از فام نقره ای مینماید مثلاً می‌گوید رنگ سیلیکونی آبی میخواهیم ، این نکته مهم در اینجا بدین شکل توضیح داده شود که موقعی که رنگها ( اپوکسی یا الکیدی یا پلی اورتان) میخواهد ساخته شود جزئی از رنگ پیگمنت می‌باشد منظور از پیگمنت که بصورت پودری می‌باشند ذراتی هستند که در رنگهای متنوع موجود می‌باشند و این پیگمنتها هستند که بشکل خمیر به رزین پایه رنگ اضافه شده و باعث میشوند رنگی آبی یا قرمز و یا هر رنگ دیگری گردند لیکن این پیگمنتها دارای یک مقاومت حرارتی می‌باشند که نهایت آنها ۱۸۰ درجه می‌باشد ، و حال آنکه با ارائه این توضیحات دیگر نمیتوان مثلا رنگی با مقاومت ۲۰۰ یا ۴۰۰ یا ۶۰۰ درجه حرارت ساخت که آبی یا هر رنگ دیگه ای بغیر از نقره ای باشند . عنصری که باعث میشود رنگ در مقاومت حرارتی بالای ۲۰۰ درجه نسوزد و از بین نرود خمیر آلومینیوم می‌باشد که جایگزین پیگمنتها میگردند و نقره ای می‌باشند ، پس در این مبحث متوجه شدیم که رنگهای سیلیکونی ۲۰۰ یا ۴۰۰ یا ۶۰۰ درجه همیشه فامشان نقره ای و عمدتا رالشان ۹۰۰۶ می‌باشد.