• تهران، جنت آباد جنوبی، نبش میدان چهارباغ، ساختمان سبز، واحد 37

ضخامت استاندارد رنگهای اپوکسی وپلی اورتان

پیشنهاد ضخامت استاندارد سیستم رنگ آمیزی رنگهای اپوکسی وپلی اورتان و فاصله اعمال لایه ها و نحوه رنگ آمیزی:

پس از سند بلاست کردن سطح (آهن) با فاصله حداکثری یک هفته از سندبلاست رنگ لایه اول اجرا میگردد ( با ضخامت ۷۵ میکرون) لازم به توضیح است انتخاب رنگ لایه اول یا همان پرایمر اپوکسی بسته به مناطق مختلف متفاوت می‌باشد لذا در اکثریت مواقع رنگ پرایمر اپوکسی ، پرایمر زینک ریچ اپوکسی انتخاب میگردد چون نسبت به سایر پرایمرهای اپوکسی از مقاومت بیشتری برخوردار می‌باشد. پرایمر زینک ریچ اپوکسی دارای پودر روی بوده و درصد پودر روی آن از ۶۶ تا ۸۶ درصد متغیر بوده و هرچقدر درصد میزان پودرروی بیشتر باشد در نهایت مقاومت پرایمر بیشتر خواهد بود. رنگ پرایمر زینک ریچ اپوکسی ۲ جزئی بوده که جز اول شامل رزین اپوکسی و پودروی و جز دوم هاردنر اپوکسی می‌باشد که رنگ زینک ریچ اپوکسی شرکت سرورنگ با نسبت ترکیب ۲۵+۳ کیلوگرم می‌باشد(به ترتیب جز A,B). ابتدا درب رنگ را باز کرده و جز Aرا به مدت ۵ دقیقه با میکسر برقی مخلوط می‌نماییم سپس هاردنر جزB را به رنگ اضافه می‌نماییم و به مدت ۵ دقیقه میکس می‌نماییم در نهایت بعد از اینکه جرAوB  با هم میکس گردید با اضافه کردن ۱۵ الی ۲۰ درصد مقدار وزنی رنگ پرایمر اپوکسی زینک ریچ به آن و انجام مجدد میکس رنگ با تینر ، در این مرحله پرایمر زینک ریچ شرکت سرورنگ آماده رنگ آمیزی میباشد، ضخامت استاندارد خشک رنگ زینک ریچ اپوکسی ۷۵ میکرون می‌باشد لذا برای رسیدن به این ضخامت ، ضخامت فیلم تر حدود ۹۵ تا ۱۰۰ میکرون میبایست اجرا گردد. پس از اعمال لایه اول با فاصله حداقل و حداکثر ۲۴ تا ۴۸ ساعت رنگ لایه دوم یا همان رنگ میانه اپوکسی شرکت سرو رنگ  میبایست اجرا گردد ضخامت استاندارد اعمال رنگ میانه اپوکسی ۸۰ تا ۱۰۰ میکرون میباشد، رنگ میانه اپوکسی شرکت سرورنگ نیز ۲ جزئی بوده و نسبت ترکیب وزنی آن ۲۵+۴ کیلوگرم به ترتیب جز A و B  می‌باشد که مراحل آماده سازی رنگ میانه اپوکسی شرکت سرورنگ هم دقیقا همانند رنگ پرایمر زینک ریچ اپوکسی می‌باشد. پس از اعمال رنگ میانه اپوکسی با فاصله حداقل و حداکثر ۲۴ تا ۷۲ ساعت نوبت اعمال رنگ لایه سوم یا همان رنگ رویه پلی اورتان می‌رسد که ضخامت استاندارد اعمال رنگ رویه پلی اورتان شرکت سرورنگ ۴۰ تا ۶۰ میکرون می‌باشد. نسبت ترکیب وزنی رنگ رویه پلی اورتان شرکت سرورنگ ۲۴+۴ به ترتیب جز AوB می‌باشد و مراحل آماده سازی رنگ پلی اورتان دقیقا مانند رنگهای اپوکسی می‌باشد با این تفاوت که فقط تینر مورد استفاده در رنگ پلی اورتان ، تینر مخصوص پلی اورتان می‌باشد. در نهایت با اعمال هر ۳ لایه رنگ به ضخامت ۲۲۵ میکرون شامل(۷۵میکرون میانه ۱۰۰ میکرون پرایمر و ۵۰ میکرون رویه) یک سیستم استاندارد رنگ آمیزی خواهیم داشت.